/silence

15 tekstów – auto­rem jest /si­len­ce.

Udając zat­ra­camy swą osobowość...
Sta­jemy się osobą obcą na­wet dla sa­mego siebie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 czerwca 2012, 22:49

W tej chwi­li nie liczy się nic oprócz Ciebie i naszej rozmowy.Dedykowane 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2012, 00:12

Gdy miłość "zaata­kuje" nie ma przed nią ucieczki... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 lutego 2012, 01:08

Ludzie obierają za swe ce­le w życiu różne rzeczy, lecz każde­go cze­ka to sa­mo - śmierć 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 lutego 2012, 00:31

Brak po­mysłów przek­leństwem poetów. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 grudnia 2011, 20:55

W życiu są gor­sze rzeczy niż śmierć 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 grudnia 2011, 00:09

Ciem­ność nie jest straszna i nie na­leży się jej bać. Straszne jest to co może się w niej ukrywać... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 grudnia 2011, 00:24

Za­ginioną rzecz łat­wo od­na­leźć, star­czy tyl­ko się ro­zej­rzeć. Gorzej jest z za­gubionym szczęściem... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 grudnia 2011, 00:01

Prob­le­my po­jawiają się znikąd ale mu­simy coś poświęcić by jej zażegnać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 grudnia 2011, 01:06

Wraz z pow­sta­niem człowieka na tym świecie po­jawiło się także zło. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 grudnia 2011, 00:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność